WIE ZIJN WIJ


Wie zijn wij?

KooKreatie is ontstaan vanuit de behoefte samen te werken en processen in de bouw verbeteren.
Ketenmanager Gertjan Prins en Jan Alberti (bouwmarketeer) bedachten vanuit deze gedachte ’Kookreatie’, een kookworkshop voor aannemers, projectontwikkelaars, bouwtoeleveranciers, architecten en adviseurs.
Veelgehoorde kreten zoals co-creatie, ketensamenwerking, transparant communiceren, denken in concepten en LEAN bouwen zijn in het leven geroepen om faalkosten in de bouw omlaag te brengen en het bouwproces efficiënter in te richten. De praktijk is vaak anders: door versnippering en het groot aantal partijen in de keten, lukt het niet al-

tijd alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. ‘Kookreatie’ brengt hier verandering in aan.

Samenwerken in de keten
Tijdens de kookworkshop ‘werken’ we in een informele en laagdrempelige omgeving met elkaar samen naar een eindresultaat, met een duidelijke vertaalslag naar de samenwerking in de keten op basis van gezamenlijke aanpak. Leren open te staan voor elkaar.
“We hopen op een stuk bewustwording van alle partijen in de bouw, met als doel het efficiënter inrichten van het bouwproces. Dat is ons streven.”
Ook al zin gekregen? Mail of bel ons!

Prins_ZW2Jan_Alberti